Başvuru Çağrısı

Karşılaş, Paylaş, İlham Al – Mülteci Koruma Alanında İyi Uygulamalar Konferansı

24-25-26 Eylül 2019, Ankara, Türkiye

Başvurular uzatıldı!

Karşılaş, Paylaş, İlham Al: Mülteci Koruma Alanında İyi Uygulamalar Uluslararası Konferansı’nın son başvuru tarihi uzatılmıştır. Son başvuru tarihi 21 Haziran 2019. Konferansa panelist olarak katılmak isteyen ilgili adaylar başvuru formunu doldurabilirler.

Giriş

Hayata Destek Derneği (STL) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) işbirliğiyle, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ve Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) desteğiyle düzenlenen ‘Karşılaş, Paylaş, İham Al – Mülteci Koruma Alanında İyi Uygulamalar’ başlıklı konferansa davetlisiniz. Organizatörler, farklı coğrafyalarda zorunlu yer değiştirme durumlarından etkilenen birey ve grupların çeşitlilik gösteren ihtiyaçlarına cevap veren farklı kurumları bir araya getirmek; katılımcılar arasında tecrübe ve bilgi paylaşımına fırsat vermeyi amaçlamaktadır.

3 gün sürecek olan konferansta Türkiye ve dünyadan paydaşlar bir araya gelecek, düzenlenecek panellerde Türkiye’de uygulanabilirliği olan küresel iyi uygulamaları tartışacaklar.


Panelistlerin seyahat ve konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Sorularınız için conference@hayatadestek.org adresine yazabilirsiniz.

Başvuru formuna erişmek için buraya tıklayınız. Konferansa panelist olarak katılmak isteyen kurum ve kişilerin başvurularını en geç 21 HAZİRAN 2019 tarihinde göndermeleri gerekmektedir. Başvuruları kabul edilen panelistlerin, temsil ettikleri kurum (eğer varsa) tarafından verilmiş resmi yetkilendirme belgesi sunmaları gerekmektedir.

Konferans kamu temsilcileri, insani yardım uzmanları, akademisyenler ve tüm sivil toplum temsilcilerinin katılımına açıktır. İzleyiciler için kayıtlar Temmuz ayı ortasında açılacaktır. Organizasyon yalnızca panelistlerin seyahat ve konaklama masraflarını karşılayacak olup, izleyicilerin kendi masraflarını karşılamaları gerekmektedir.


Çerçeve

Günümüzde dünyada 200 milyon insan yaşamını sürdürmek için insani yardıma ihtiyaç duymaktadır.1 Dünyada 68,5 milyon insan, şiddet, çatışma ya da doğal afetler sebebiyle evini terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların 25,4 milyonu "mülteci" statüsündedir ve dünyadaki mültecilerin yarısından fazlası 18 yaşın altındadır.2

Yaygın olarak görülen kriz ve çatışma olayları karşısında koruma stratejileri de gitgide çeşitlendiğini görüyoruz. Bu bağlamda; farklı coğrafyalarda, farklı güçlüklerle mücadele eden aktörleri bir araya getirerek tecrübe paylaşımında bulunmak, yerinden edilmiş birey ve toplulukların ihtiyaçlarına cevap vermek açısından her zamankinden önemli hale geldi.

Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Resmi kaynaklara göre Türkiye'de 4 milyona yakın mülteci yaşamaktadır ve sayının 3,6 milyonunu Suriyeli mülteciler oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ve nüfusu mülteci koruma faaliyetleri kapsamında büyük bir maddi sorumluluk üstlenmiştir. Bunun yanında Avrupa Birliği ve çeşitli diğer paydaşlar da ihtiyaç duyulan faaliyetlere finansman desteği sağlamaktadır. Türkiye'de ikincil koruma statüsüne sahip kişiler, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden faydalanmanın yanı sıra Acil Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN) aracılığıyla 1,2 milyon mülteciye yardım sağlanmaktadır. İkincil koruma statüsüne sahip birçok kişi için temel hak ve hizmetlere erişim; ilgili kurumlara kayıt, dil engeli, kısıtlı iş olanakları gibi farklı sebeplerden ötürü güçleşebilmektedir. Bunun yanı sıra bazı şehirlerde kamu kaynaklarının kısıtlılığı sosyal uyuma olumsuz etki edebilmekte, ev sahibi topluluk ile gerilimli ilişkiler oluşmasına sebep olabilmektedir.

Konferans, 2 yıl süren görüşmelerin ardından imzalanan BM Mülteciler için Küresel Sözleşme (GCR) ile bağlantılı tartışmalara ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır.3,4 Organizatörler, bu konferansın çıktılarının Türkiye'nin yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin de yaşamlarına olumlu katkı yapmasını hedeflemektedir.

1 http://devinit.org/wp-content/uploads/2018/06/GHA-Report-2018.pdf
2 BMMYK verileri (https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html)
3 https://www.unhcr.org/tr/17774-strong-compacts-refugees-migrants-urgent-ever.html
4 Sözleşmenin başlıca yapı taşları Mültecilere Yönelik Müdahale Çerçevesi (CRRF) ve ve Aksiyon Planı’dır. CRRF’in uygulamasından doğan tecrübeler ve mülteciler ile çalışan çeşitli paydaşların tecrübeleri neticesinde birçok ders çıkarılmış ve mültecilere yönelik çalışmalarda birçok çözüm önerisi tartışılmış ve derlenmiştir.

Temalar

Organizatörler genel politika yaklaşımlarından, tekil saha uygulamalarına uzanan her türlü iyi uygulama örneğine yer vermeye açıktır. Koruma başlığı altında değerlendirecek başlıca temalar şu şekildedir:

  1. Temel hak ve hizmetlere erişim
  2. Çocuk koruma
  3. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet

İyi Uygulamaların Seçilmesi

Bu bağlamda, coğrafi uygulama alanı ve ölçek gözetilmezsin uluslararası insani yardım standartları çerçevesinde koruma hizmeti veren tüm kurumların başvuruları değerlendirilecektir. Başvurular sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, hükümetlerarası örgütler, akademik kuruluşlar, düşünce kuruşları, özel sektör paydaşları, vb. tüm kuruluşlara açıktır. Panelist olmak üzere başvuruda bulunmak isteyen kurumların başvuru formunu son başvuru tarihinden önce tamamlayıp göndermeleri gerekmektedir.

Başvurusu yapılan uygulamalar mevcut ve süregelen uygunluk, ev sahibi ülkeyi-nüfusu destekleme ve uzun erimli çözümler sunma, mültecilere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik uluslararası koruma standartlarına ve insani yardım prensiplerine uygunluk açılarından değerlendirilecektir.

Program (Taslak)

24-25-26 Eylül 2019, Ankara-Türkiye


23 Eylül 2019


Varış Günü;
09:00-17:00 Otele giriş
Akşam yemeği ve tanışma


24 Eylül 2019 - Gün 1


08:30 - 09:30 > Kayıt

09:30 - 11:00 > Açılış konuşmaları

11:00 - 12:00 > Resepsiyon – Sergi açılışı

12:00 - 13:30 > Öğle yemeği

13:30 - 14:00 > Çocuk Koruma – Açış konuşması

14:00 - 15:30 > Panel 1: Çocuk koruma

15:30 - 16:00 > Kahve arası

16:00 - 17:30 > Panel 2: Çocuk koruma

Akşam Yemeği


25 Eylül 2019 - Gün 2


09:00 - 09:30 > Birinci günün özeti

09:30 - 10:00 > Temel Hak ve Hizmetlere Erişim – Açış konuşması

10:00 - 10:30 > Kahve arası

10:30 - 12:00 > Panel 1: Temel Hak ve Hizmetlere Erişim

12:00 - 13:30 > Öğle Yemeği

13:30 - 15:00 > Panel 2: Temel Hak ve Hizmetlere Erişim

15:00 - 15:30 > Mola

15:30 - 17:00 > Panel 3: Temel Hak ve Hizmetlere Erişim

Akşam Yemeği


26 Eylül 2019 - Gün 3


09:00 - 09:30 > İkinci günün özeti

09:30 - 10:00 > Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet – Açış konuşması

10:00 - 10:30 > Kahve arası

10:30 - 12:00 > Panel 1: SGBV

12:00 - 13:30 > Öğle Yemeği

13:30 - 15:00 > Kapanış Toplantısı / Yuvarlak Masa; Ortak faaliyet planı, yol haritası içeren basın açıklaması


Organizatörler Hakkında

Hayata Destek Derneği

Hayata Destek Derneği afetlerden etkilenen birey ve toplulukların temek hak ve hizmetlere erişimine destek olmak amacıyla kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek risklerin asgari düzeye indirilmesi için çalışır ve toplumların en zarar görebilir kesimlerinin kapasitelerini güçlendirerek, dirençliliklerini arttırarak afetlere müdahale eder. İnsani yardım ilkeleri çerçevesinde faaliyet yürüten Hayata Destek insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmeme, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlıdır. Hayata Destek faaliyetlerini Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Güçlendirme & Koordinasyon programları çerçevesinde yürütmektedir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hakkında (GİGM)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sivil bir yapılanması olan bu Genel Müdürlüğün kurulmasındaki amaç; bu alandaki çalışmaların uzmanlık sahibi, yenilenmeye ve uluslararası işbirliğine açık, güncel bilgileri ve gelişmeleri yakından takip eden; kısacası süreçlerin dinamik yapısına ayak uydurabilen mekanizmalar tarafından yönetilebilmesini sağlamaktır.

Diakonie Katastrophenhilfe (DKH)

“Yaşamı güvenceye alır, geleceği inşa eder, acıyı önleriz.”

Diakonie Katastrophenhilfe 60 yılı aşkın süredir dünya çapında yardım faaliyetleri yürütmektedir. Diakonie Katastrophenhilfe doğal afetlerden, savaşlardan ya da zorunlu yer değiştirme durumlarından etkilenen ve güçleri kendi başlarına atlatmayı başaramayan insanları destekler. Diakonie Katastrophenhilfe din, ırk, milliyet ayrımı gözetmeksizin yardımda bulunur – faaliyetlerini hızlı, güvenli ve etkili şekilde, asgari bürokratik yük ile uygular.

Donör Kurum Hakkında

Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu (ECHO)

Avrupa Birliği ve Üye Devletler dünyanın önde gelen insanı yardım donörleridir. İnsani yardım, dünyadaki tüm ihtiyaç sahipleriyle Avrupa’nın dayanışmasının bir ifadesidir ve hayat kurtarmayı, insani acıları dindirmeyi ve dünyada doğal ya da insan eliyle gerçekleşen krizlerden etkilenen toplulukların onurunu ve bütünlüğünü korumayı amaçlar. Avrupa Komisyonu, AB insani yardımlarının sivil koruma ve insani yardım olmak üzere başlıca iki enstrüman aracıyla hızlı ve etkili bir biçimde uygulanmasını sağlar. Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu aracılığıyla Avrupa Komisyonu her yıl çatışmalardan ve afetlerden etkilenen 120 milyon insana yardım eder. Merkezi Brüksel’de bulunan ve tüm dünyada saha ofisleri ağına sahip olan İnsani Yardım Bürosu, insani yardım ihtiyaçları temelinde en zarar görebilir kesimlere destek sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Komisyonu web sayfasını ziyaret ediniz.